Over Elbrimale Fonds

Op 8 maart 2002 is de Stichting ELBRIMALE Fonds opgericht, zijn de statuten notarieel verleden en is de Stichting ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel.De Stichting heeft een ideële/culturele doelstelling. Haar belangrijkste doel is het verlenen van ondersteuning aan amateur- en/of beroepsmusici ten behoeve van het kunnen uitoefenen van hun muzikale vrijetijdsbesteding en/of hun muzikaal beroep, e.e.a. in de ruimste zin van het woord; het Brabantse cultuurgoed is daarbij een belangrijk aandachtspunt.De verwezenlijking van deze doelstelling vindt primair plaats door het bieden van een podium aan de musici resp. het (doen) organiseren van muzikale evenementen/concerten/recitals.

Het bestuur van de Stichting bestaat per 1 juni 2010 uit:

  • De heer Leo Willemen, voorzitter/penningmeester
  • De heer Jan MJ Jansen, secretaris
  • Mevrouw Jeanne Verhoeven-Olijslagers

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 17143660.

De volledige tekst van de statuten kunt u hier opvragen; en kunt u inzien via: statuten-stichting-elbrimale-fonds-ii