Jaarverslag Stichting Elbrimale Fonds 2021 ~ een jaar van min en plus ~

Het jaar 2021 zal de boeken ingaan met minpunten in de hoofdrol en toch een belangrijk pluspunt; het 10-jarig jubileum van ELBRIMALE MUSICALE – Vught.  Evenals in het jaar 2020 konden de meeste activiteiten van de Stichting niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen die ons nagenoeg het hele jaar parten speelden.

De geplande ELBRIMALE huisconcerten in april moesten worden afgelast. Ook de ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrassen concerten konden niet doorgaan en dat gold eveneens voor het evenement ELBRIMALE & KUNST. Ook het uitreiken van de ELBRIMALE Toonkunstprijs kon geen doorgang vinden. Maar, op 14 september deelde de Heer Rutte mede dat het verplichte afstand houden van 1,5 mtr kon komen te vervallen, hetgeen voor het bestuur direct aanleiding was om te kunnen besluiten dat ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2021 door kon gaan. Een werkelijk pluspunt dus, zeker omdat we hiermede toch het 10-jarig jubileum konden vieren. Het was voor de voorbereidingsactiviteiten wel erg kort dag, maar desondanks zijn we er toch in geslaagd alles tijdig rond te krijgen en kijken we met grote tevredenheid terug op een wel zeer geslaagde 10e  editie. We hadden ervoor gekozen om voor dit 10 jarig jubileum “toppers” van de voorgaande negen jaren voor de 8 podia uit te nodigen, weliswaar met behoud van het bekende traditionele aanbod zijnde een variatie aan muziek- en muziekstijlen. Een a.h.w. gouden greep, want nog nimmer hebben we zovele positieve en lovende reacties ontvangen over hetgeen te horen en te zien was; en dat is ook is gebleken uit de ontvangen donaties, zowel in de donatiebussen als via de bank (voor de 1e keer). De dubbele bezetting van de hostesses vanwege de verplichte bezoekers-coronascan bij de ingang, het uitreiken van polsbandjes aan degenen die meerdere locaties wilden bezoeken én de uitbreiding van de tussenliggende pauzes van 30 naar 35 minuten hebben gewis bijgedragen aan het succes.   Met dit pluspunt in de hand heeft het bestuur dan ook direct daarna besloten om voor 2022 het evenement weer op de agenda te zetten; dus noteer alvast zondagmiddag 16 oktober 2022.

Ook het Maurick College bleek in staat toch het Maurick Muziekconcours te organiseren, zij het wederom zonder publiek, (wel via livestream te volgen), waardoor we toch de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs konden uitreiken aan de winnares t.w. klarinettiste Loes Swinkels.

Voorzitter Leo Willemen, autodidact pianist, heeft nog 41 optredens kunnen verzorgen, vnl. zoals gebruikelijk bij zorginstellingen en verpleeghuizen ( 2020: 41; 2019: 179). Vermeldenswaard is nog zijn optredens:  bij een diner, waarbij de oudste inwoonster van Den Bosch aanwezig was: 104 jaar; de viering van het 40-jarig jubileum van de Tandemvereniging Vught; de jaarafsluiting en tevens opheffingsbijeenkomst van de Kalligrafie Vereniging Mercator in Culemborg; een bijzondere feestmiddag in een ZC in Heemskerk en toch nog enkele Sinterklaas- en Kerstvieringen.

Het bestuur kwam 2 maal in vergadering bijeen en heeft reeds besloten enkele data vast te leggen voor het jaar 2022. Zo zijn de ELBRIMALE Huisconcerten gepland in een nog nader af te stemmen weekend in april. Het muzikaal evenement ELBRIMALE MUSICALE- Vught wordt op zondagmiddag 16 oktober gehouden. Ook zijn we voornemens ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses en ELBRIMALE & KUNST voort te zetten.  Dit alles natuurlijk onder het onmiskenbare voorbehoud dat corona en/of ander malheur geen roet in het eten gaat gooien. We houden u tijdig op de hoogte.

Er werden geen edities van onze nieuwsbrief “ELBRIMALE ‘notes’ “ verzonden. Wel zijn e-mails gezonden omtrent de afgelastingen van concerten. Door de geringe donaties van de optredens in 2021 en het toch door kunnen gaan van ELBRIMALE MUSICALE-Vught (met dank aan alle donateurs, sponsoren en locaties e.a.) moest het jaar 2021 ~in de min ~ resp. met een gering negatief financieel resultaat worden afgesloten.

Al met al toch een jaar waarin de coronacrisis ons dagelijks leven grotendeels beheerste, het culturele leven nagenoeg stil kwam te liggen. Gelukkig dat voor velen ~ muziek ~ toch een helpende/helende factor van betekenis kon zijn. Het bestuur hoopt dat 2022 uiteindelijk zal omslaan van min naar meer plus. Wij houden u op de hoogte.

Tot slot maakt het bestuur graag van deze gelegenheid gebruik om u allen een voorspoedig gezond, beter en muzikaal nieuw jaar toe te wensen; en wie weet mogen we elkaar persoonlijk eens treffen bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

Leo G.P.J.M. Willemen, voorzitter
Jan MJ Jansen, secretaris
Jeanne Verhoeven-Olijslagers

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.