Welkom op de site van de Stichting ELBRIMALE Fonds

Via het menu vindt u alle informatie over het doel van de Stichting, haar activiteiten en over musici; tevens treft u het overzicht aan van reeds geplande/gecontracteerde besloten concerten/optredens in 2021 en 2022 alsmede van de voormalige gecontracteerde besloten concerten/recitals vanaf 1998. Daarnaast kunt u fragmenten bekijken én beluisteren van optredens van verschillende musici bij eerdere ELBRIMALE concerten, via het item “Dvd’s/Films”. Onder “CD’s” kunt u de verschillende muziekstijlen beluisteren van autodidact pianist Leo Willemen. Laat u via onderstaande berichten informeren over de activiteiten, cijfers en meer over 2021 o.a. middels het Jaarverslag 2021; over activiteiten in 2022 en 2021 en/of bekijk ~scrollend naar onderen ~het overzicht van de in 2022 geplande openbare concerten/optredens. 

Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier toe !

Een donatie aan onze stichting kunt u overmaken op onze bankrekening NL96RABO0154398659 t.n.v. Stichting Elbrimale Fonds – Vught. Bij voorbaat zeer hartelijk dank daarvoor.

Uw reacties zijn altijd van harte welkom. (E: concerten@elbrimalefonds.nl)

Jaarverslag Stichting Elbrimale Fonds 2021 ~ een jaar van min en plus ~

Het jaar 2021 zal de boeken ingaan met minpunten in de hoofdrol en toch een belangrijk pluspunt; het 10-jarig jubileum van ELBRIMALE MUSICALE – Vught.  Evenals in het jaar 2020 konden de meeste activiteiten van de Stichting niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen die ons nagenoeg het hele jaar parten speelden.

De geplande ELBRIMALE huisconcerten in april moesten worden afgelast. Ook de ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrassen concerten konden niet doorgaan en dat gold eveneens voor het evenement ELBRIMALE & KUNST. Ook het uitreiken van de ELBRIMALE Toonkunstprijs kon geen doorgang vinden. Maar, op 14 september deelde de Heer Rutte mede dat het verplichte afstand houden van 1,5 mtr kon komen te vervallen, hetgeen voor het bestuur direct aanleiding was om te kunnen besluiten dat ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2021 door kon gaan. Een werkelijk pluspunt dus, zeker omdat we hiermede toch het 10-jarig jubileum konden vieren. Het was voor de voorbereidingsactiviteiten wel erg kort dag, maar desondanks zijn we er toch in geslaagd alles tijdig rond te krijgen en kijken we met grote tevredenheid terug op een wel zeer geslaagde 10e  editie. We hadden ervoor gekozen om voor dit 10 jarig jubileum “toppers” van de voorgaande negen jaren voor de 8 podia uit te nodigen, weliswaar met behoud van het bekende traditionele aanbod zijnde een variatie aan muziek- en muziekstijlen. Een a.h.w. gouden greep, want nog nimmer hebben we zovele positieve en lovende reacties ontvangen over hetgeen te horen en te zien was; en dat is ook is gebleken uit de ontvangen donaties, zowel in de donatiebussen als via de bank (voor de 1e keer). De dubbele bezetting van de hostesses vanwege de verplichte bezoekers-coronascan bij de ingang, het uitreiken van polsbandjes aan degenen die meerdere locaties wilden bezoeken én de uitbreiding van de tussenliggende pauzes van 30 naar 35 minuten hebben gewis bijgedragen aan het succes.   Met dit pluspunt in de hand heeft het bestuur dan ook direct daarna besloten om voor 2022 het evenement weer op de agenda te zetten; dus noteer alvast zondagmiddag 16 oktober 2022.

Ook het Maurick College bleek in staat toch het Maurick Muziekconcours te organiseren, zij het wederom zonder publiek, (wel via livestream te volgen), waardoor we toch de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs konden uitreiken aan de winnares t.w. klarinettiste Loes Swinkels.

Voorzitter Leo Willemen, autodidact pianist, heeft nog 41 optredens kunnen verzorgen, vnl. zoals gebruikelijk bij zorginstellingen en verpleeghuizen ( 2020: 41; 2019: 179). Vermeldenswaard is nog zijn optredens:  bij een diner, waarbij de oudste inwoonster van Den Bosch aanwezig was: 104 jaar; de viering van het 40-jarig jubileum van de Tandemvereniging Vught; de jaarafsluiting en tevens opheffingsbijeenkomst van de Kalligrafie Vereniging Mercator in Culemborg; een bijzondere feestmiddag in een ZC in Heemskerk en toch nog enkele Sinterklaas- en Kerstvieringen.

Het bestuur kwam 2 maal in vergadering bijeen en heeft reeds besloten enkele data vast te leggen voor het jaar 2022. Zo zijn de ELBRIMALE Huisconcerten gepland in een nog nader af te stemmen weekend in april. Het muzikaal evenement ELBRIMALE MUSICALE- Vught wordt op zondagmiddag 16 oktober gehouden. Ook zijn we voornemens ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses en ELBRIMALE & KUNST voort te zetten.  Dit alles natuurlijk onder het onmiskenbare voorbehoud dat corona en/of ander malheur geen roet in het eten gaat gooien. We houden u tijdig op de hoogte.

Er werden geen edities van onze nieuwsbrief “ELBRIMALE ‘notes’ “ verzonden. Wel zijn e-mails gezonden omtrent de afgelastingen van concerten. Door de geringe donaties van de optredens in 2021 en het toch door kunnen gaan van ELBRIMALE MUSICALE-Vught (met dank aan alle donateurs, sponsoren en locaties e.a.) moest het jaar 2021 ~in de min ~ resp. met een gering negatief financieel resultaat worden afgesloten.

Al met al toch een jaar waarin de coronacrisis ons dagelijks leven grotendeels beheerste, het culturele leven nagenoeg stil kwam te liggen. Gelukkig dat voor velen ~ muziek ~ toch een helpende/helende factor van betekenis kon zijn. Het bestuur hoopt dat 2022 uiteindelijk zal omslaan van min naar meer plus. Wij houden u op de hoogte.

Tot slot maakt het bestuur graag van deze gelegenheid gebruik om u allen een voorspoedig gezond, beter en muzikaal nieuw jaar toe te wensen; en wie weet mogen we elkaar persoonlijk eens treffen bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

Leo G.P.J.M. Willemen, voorzitter
Jan MJ Jansen, secretaris
Jeanne Verhoeven-Olijslagers

29e Maurick Muziekconcours Elbrimale Aanmoedigingsprijs 2021 voor klarinettiste Loes Swinkels

Op vrijdagavond 26 november j.l. vond voor de 29e keer het Maurick Muziekconcours plaats. Dit jaar, net als vorig jaar, helaas zonder publiek, maar gelukkig wel via de uitstekend georganiseerde livestream voor velen te volgen. Op het podium in het Forum van het  Maurick College stonden 19 leerlingen van zowel de onderbouw (12)  als bovenbouw (7) op het podium om allen te laten genieten van hun muzikale passie; zang, piano, dwarsfluit, klarinet, drums, rap;  als solist of in verschillende combinaties en variaties, zowel qua muzikaliteit, techniek en performance;  groep BR2H had zelfs een heuse 5 koppige schoolband geformeerd inclusief ~ en da’s bijzonder ~ een ukelele. Opvalllend was het aandeel fluit en zang. Na afloop, tijdens het juryberaad,  liet het Maurick Selectiekoor zich van haar beste kant horen. De 9-hoofdige jury , waarvan Leo Willemen ~ voorzitter van de Stichting ELBRIMALE Fonds~ ook deel van uitmaakte, had weer een moeilijke taak om in de vergelijking van de talentvolle “appels en peren” de punten toe te delen en winnaars en winnaressen te bepalen. Punten werden gegeven voor: muzikaliteit, techniek en podiumperformance. Juryvoorzitter, Mevrouw Anja van Mackelenbergh, v/h muziekdocent en 29 jaar geleden bedenkster van het Concours mocht de 1e prijs (van de bovenbouw) uitreiken aan Klarinettiste Loes Swinkels van H4A die het: Konzertstück für Klarinette und Klavier Nr. 2  van Felix Mendelsohn Bartholdy prachtig ten gehore bracht, daarbij begeleid ( en wellicht toch ook wat geholpen) door muziekdocent Coen Swinkels en klarinettiste Fanny van Rooy.  De jury constateerde dat dit jaar de 1e, 2e en 3e prijzen wel heel erg dicht bij elkaar lagen; het scheelde maar een puntje, hetgeen bijzonder was; dat is in de voorbije jaren wel eens anders geweest; de jongelui waren dit jaar aan elkaar gewaagd.

Merel Hanekamp van BR21 ~ dwarsfluit ~, mocht van de onderbouw de 1e prijs in ontvangst nemen; Merel liet met haar vertolking van “Sure un theme Irlandais” van Frederich Kuhlau de toehoorders versteld staan van haar talent, heerlijk om naar te luisteren. Ook voor haar een groots applaus en complimenten.

Leo Willemen overhandigde namens het bestuur van de Stichting ELBRIMALE aan winnares Loes Swinkels de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs uit, een oorkonde en een bedrag van € 75,=,  voor haar muzikale persoonlijke ontwikkeling en hij prees ook alle deelnemers weer eens met: ” al het kunnen begint bij durven” , “ je moet het op deze leeftijd toch maar doen op zo’n groot podium”,  voor hun bijzondere prestaties.  Al met al weer een fantastisch geslaagde avond, op een enthousiaste en zeer aangename wijze gepresenteerd door docente Martine Huijbrechts; het geluid en techniek werd verzorgd door Klaas Rademakers (V4D) Etienne Buins (GY2B), Bram van Wensen (BR2G)  ol.v. muziekdocent Koert Dirks; de livestream-organisatie was in handen van David Swinkels. De leerlingen werden begeleid door Corné van Groesen en fotografe was Esther Maaskant (T4D). Organisator Coen Swinkels, zijn medemuziekdocenten, alle deelnemers (voor en achter de schermen) en juryleden mogen met grote tevredenheid weer terugkijken op deze 29e keer; op naar de 30e editie in 2022, een mooi jubileum.