ELBRIMALE TOUR DE KIOSQUES & TERRASSES 2020 afgelast

ELBRIMALEe Tour de Kiosques & Terrasses is een jaarlijkse tour in de zomermaanden langs bijzondere Brabantse muziekkiosken en heerlijke terrassen; autodidact pianist: Leo Willemen en zanger/gitarist: Nico Weijns concerteren op een zaterdag of zondagmiddag ca 2 uur met een repertoire van classics, evergreens, luisterliedjes, licht klassiek etc. voor eenieder die a.h.w. “langskomt” of een terrasje wil pikken. Helaas kan dit in 2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Één uitzondering is het concert op de kiosk in de Son (Gemeente Son en Breugel) op 23 augustus a.s. alwaar “coronaproof” van 14.00 uur tot 16.00 uur zal worden gespeeld.

ELBRIMALE & KUNST 2020, 15 november; afgelast

Dit evenement is een co-productie van de Stichting Elbrimale Fonds en de Kunststichting Vught. Helaas hebben beide besturen gezamenlijk moeten besluiten dit evenement voor 2020 af te gelasten vanwege de overheidsmaatregelen m.b.t. de coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat de aangekondigde versoepelingen middels de persconferentie van 24 juni j.l. ons soelaas zouden bieden, maar dat mocht niet zo zijn. Erg jammer allemaal, temeer daar we in 2020 het 1e lustrum van dit evenement feestelijk hadden willen vieren.

Voor het jaar 2021 staat het evenement in ieder geval weer in onze agenda’s genoteerd. U krijgt daarover uiteraard t.z.t. nader bericht.

Wij hopen dat u toch allemaal gezond blijft en op een andere wijze van muziek kunt blijven genieten; want wij zijn er van overtuigd………..muziek helpt altijd, hoe dan ook.

ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2020, 11 oktober; afgelast

Op grond van de maatregelen van de overheid m.b.t. de coronacrisis hebben wij helaas moeten besluiten het evenement van 11 oktober 2020 af te gelasten. Wij hadden gehoopt dat de versoepelingen middels persconferentie van 24 juni j.l. ons soelaas zou bieden, maar dat mocht niet zo zijn. Erg jammer uiteraard, temeer daar we in 2020 het 10-jarig jubileum extra feestelijk gevierd zouden hebben.

Voor 2021 staat het evenement echter weer gepland in oktober; met locaties en musici die in 2020 zouden meedoen hebben we daarover reeds voorlopige afspraken kunnen maken. U krijgt uiteraard t.z.t. nader bericht.

.Wij hopen dat u toch allemaal gezond blijft en op een andere wijze van muziek kunt blijven genieten; want wij zijn er van overtuigd………..muziek helpt altijd, hoe dan ook.