Jaarverslag 2019, Stichting Elbrimale Fonds; een succesvol jaar, veel ~ muzikaal ~ genieten

Het bestuur is dik tevreden over hetgeen er in 2019 weer bereikt is. Uit vele e-mails en mondelinge reacties is gebleken dat velen in Noord-Brabant en ook daarbuiten genoten hebben van al onze muzikale activiteiten ………….. en dat is wat echt telt.
We hebben aan 51 musici/vocalisten en 30 danseressen een podium geboden op 46 verschillende locaties. Het bestuur heeft vastgesteld dat ook in 2019 aan de doelstellingen van de Stichting volledig recht is gedaan.

Cijfers en meer….

* Voor het 10e achtereenvolgende jaar speelde onze voorzitter en autodidact pianist: Leo Willemen voor tal van zorgcentra/verpleeghuizen c.s. diverse organisaties en particulieren; vnl. in geheel Noord-Brabant, maar ook in enkele buiten de provincie-grenzen.
* Op 12 februari 2019 werd de mijlpaal bereikt van 1.500 optredens in zorgcentra/verpleeg-huizen c.s.in de voorbije jaren; Zorgcentrum Archipel Eerdbrand te Eindhoven viel de eer te beurt.
* Openbare concerten. In 2019 waren er 44 openbare concerten op 17 verschillende locaties (2018:idem)
* Besloten concerten. Dit jaar zijn er 168 (2018:182) besloten concerten/recitals/
optredens geweest, allen uitgevoerd door pianist Leo Willemen. Op 29 verschillende plaatsen (2018: 39); voornamelijk in zorgcentra en verpleeghuizen, maar ook voor diverse organisaties en particulieren. Enkele bijzondere: twee herdenkingsdiensten t.g.v. Allerzielen, samen met zangeres Kelly Thomassen; een ontmoetingsavond voor ouderen bij Bakkertje Deeg in Heusden; bij een bijzondere ouderenfeestdag in Heemskerk; bij 4 dank-diners voor ca 240 vrijwilligers in zorgcentrum Maaswaarden in Wijk en Aalburg; bij de jaarlijkse feestdag van de bewoners van de Paletflat in Tilburg; tijdens 13 sinterklaas- en kerstbijeenkomsten/-diners; enkele lunchrecitals in het Jeroen Bosch Ziekenhuis; bij een buurtfeest op het Sint Janshof,achter de Sint Jan in Den Bosch; op 31 december het jaar 2019 feestelijk afgesloten in ZC Sint Janshof in Vlijmen.
*  In totaal zijn er in het verslagjaar 212 (2018: 226) concerten/recitals/optreden gehouden;  pianist Leo Willemen speelde daarvan 179 keer, waarvan 13 maal samen met andere musici/vocalisten.
* onze nieuwsbrief “ELBRIMALE ‘notes’ werd 4 maal via e-mail toegezonden
* Het bestuur kwam 4 maal in vergadering bijeen. Ook in 2019 mocht de Stichting een beperkt financieel overschot noteren dat weer kan worden aangewend voor de activiteiten van 2020 en volgende jaren.

Meer lezenJaarverslag 2019, Stichting Elbrimale Fonds; een succesvol jaar, veel ~ muzikaal ~ genieten