Stichting ELBRIMALE Fonds, jaar 2018, “een jaar in optima forma”; jaarverslag

Jaarverslag Stichting Elbrimale Fonds 2018; een fantastisch jaar vol met ~muzikale~ hoogtepunten. 

Het bestuur kijkt met grote tevredenheid terug op het jaar 2018, een jaar vol met ~ muzikale  ~ hoogtepunten; zoals bijvoorbeeld op 26 april de Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter en autodidact pianist: Leo Willemen en de maar liefst 35 % meer belangstelling bij ELBRIMALE MUSICALE-Vught 2018. Met name de toegenomen belangstelling voor al onze activiteiten is een zeer plezierige constatering; we noteerden bij alle activiteiten records. Ook uit de vele mondelinge en schriftelijke complimenten die we in de loop van het jaar mochten ontvangen blijkt dat velen van het  muzikale aanbod op de podia hebben genoten……………. en dat is wat echt telt. We hebben aan 83 musici/vocalisten en 35 danseressen een podium geboden ( 2017: 66 resp. 25); op 56 (2017: 58) verschillende locaties. Het bestuur heeft vastgesteld dat ook in 2018 aan de doelstellingen van de Stichting volledig recht is gedaan.

Cijfers en meer….
* Openbare concerten. In 2018 waren er 44 openbare concerten op 17 verschillende locaties (2017:idem)
* Besloten concerten.  Dit jaar zijn er 182  (2017:193) besloten concerten/recitals/
optredens geweest, waarvan 176 (2017: 181) uitgevoerd door autodidact pianist Leo Willemen. Op 39 verschillende plaatsen (2017: 41); voornamelijk in zorgcentra en verpleeghuizen, maar ook voor diverse organisaties en particulieren. Enkele bijzondere: de nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem in Breda; twee herdenkingsdiensten t.g.v. Allerzielen, samen met zangeres Kelly Thomassen; een kerstdiner door het Nationaal Ouderenfonds ( Van der Valk-Gilze-Rijen);  bij een bijzondere ouderen~feestdag in Heemskerk;  bij een heerlijke kaas- en wijnproeverij in Den Bosch; 2 maal voor een gouden bruiloft; een klassiek recital: “klassiek met een twist” in Wijk en Aalburg; bij het Sinterklaasfeest bij de Stichting Sport en Spel gehandicapten in Andel; bij de jaarlijkse feestdag van de bewoners van de Palletflat in Tilburg; bij de jaarlijkse OPEN DAG van opticien Cools in Vlijmen; tijdens 14 kerstbijeenkomsten./-diners zoals o.a. voor de Organisatie van Ouderen Vakanties in Lunteren; op 31 december in een zorgcentrum met samenzang het jaar uitwuiven.  Ook voor de Vereinigte Hospitiën in Trier (Duitsland) gaf Leo Willemen in september weer twee pianorecitals
*  In totaal zijn er in het verslagjaar 226 concerten/recitals/optreden gehouden. Autodidact pianist Leo Willemen speelde daarvan 187 keer, waarvan 13 maal samen met andere musici/vocalisten.
* Het bestuur kwam 4 maal in vergadering bijeen. Ook in 2018 mocht de Stichting een financieel overschot noteren dat weer kan worden aangewend voor de activiteiten van 2019 en volgende jaren.

Meer lezenStichting ELBRIMALE Fonds, jaar 2018, “een jaar in optima forma”; jaarverslag