Welkom op de site van de Stichting ELBRIMALE Fonds

Via het menu vindt u alle informatie over het doel van de Stichting, haar activiteiten en over musici; tevens treft u het overzicht aan van reeds geplande/gecontracteerde besloten concerten/optredens in 2021 en 2022 alsmede van de voormalige gecontracteerde besloten concerten/recitals vanaf 1998. Daarnaast kunt u fragmenten bekijken én beluisteren van optredens van verschillende musici bij eerdere ELBRIMALE concerten, via het item “Dvd’s/Films”. Onder “CD’s” kunt u de verschillende muziekstijlen beluisteren van autodidact pianist Leo Willemen. Laat u via onderstaande berichten informeren over de activiteiten, cijfers en meer in 2020 o.a. middels het Jaarverslag; over activiteiten in 2021 en/of bekijk ~scrollend naar onderen ~het overzicht van de in 2021 en 2022 komende openbare concerten/optredens. 

Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier.

Een donatie aan onze stichting kunt u overmaken op onze bankrekening NL96RABO0154398659 t.n.v. Stichting Elbrimale Fonds – Vught. Bij voorbaat zeer hartelijk dank daarvoor.

Uw reacties zijn altijd van harte welkom. (E: concerten@elbrimalefonds.nl)

ELBRIMALE MUSICALE-Vught, een klinkende 10

Een zonovergoten jubileumeditie, zowel buiten als muzikaal binnen, dat was het afgelopen zondagmiddag in Vught. We hebben een dubbel aantal hostesses in moeten zetten om de bezoekers te scannen, de zgn. coronacheck, en de 75 % plaatsbezetting te handhaven, maar dat was dan ook ~volgens voorzitter Leo Willemen ~ wel het enige malheur op deze fantastische jubileumeditie van ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2021.  Het scannen en uitreiken van de polsbandjes is overigens prima verlopen, slechts in een paar gevallen moesten bezoekers de toegang geweigerd worden, hetgeen uiteraard erg jammer was. Hij en secretaris Jan Jansen hebben bij hun rondgang langs de 8 locaties tot groot genoegen kunnen vaststellen dat weer zeer vele muziekliefhebbers deze 10e keer volop hebben genoten van de variatie van muziek- en muziekstijlen in al zijn facetten uitgevoerd door ca 50 bijzondere internationale en nationale beroeps- en amateurmusici en vocalisten.

Dik geslaagd dus …………………een klinkende 10. De wethouders, mevrouw Yvonne Vos en de heer Toine van de Ven openden op 13.15 uur het muziekfestijn in Het Raadhuis. Toine van de Ven complimenteerde het bestuur nog voor het feit dat ze er toch in geslaagd zijn om in zo’n korte voorbereidingstijd dit voor Vught unieke muziekfestijn hebben weten te organiseren, iedereen blij dus en ook het volgend jaar is ELBRIMALE weer van harte welkom in Het Raadhuis gaf hij aan. Leo Willemen liet de vele toehoorders nog weten dat in deze 10 jaren er in totaal 438 musici en vocalisten op de podia hebben geconcerteerd, waarmee aan de doelstelling van de Stichting ruimschoots is voldaan.

Het klonk dan ook geweldig mooi op de 8 parels van Vught, bij de 32 miniconcerten. Deze uitgelezen dag zorgde op nagenoeg alle locaties, bij diverse sessies voor volle zalen.  Het prachtig en ingetogen harp- en zangduo Angelpact in de Lambertuskerk ontroerde velen; ‘Oorverdovend’ stil was het in Huize Bergen waar het Vivezza Trio een fantastisch klassiek repertoire ten gehore bracht. Velen swingden mee op de fantastische sound van Het Vintage Swing Orchestra/Bigband Schijndel bij Van der Valk, ze deden hun naam echt eer aan. Volle bak ook op Kasteel Maurick bij het welluidende FOHkes koperkwintet; en bij de  Brabantse ensembles: Septet “De Zjoem” in NOVALIS en Dutch Show Company in Huize Elisabeth leek a.h.w. carnaval al te zijn begonnen. In Eikendonck wist het Duo EMVOICE , toetsen en zang, de toehoorders te bekoren en in het drukbezochte RAADHUIS was iedereen zeer enthousiast over het bijzondere repertoire en performance van het Trio Tsymbalova, een unieke Russisch/Argentijnse/Brabantse combinatie van viool, gitaar en bas.   

Het bestuur is dan ook trots en dik tevreden. Uit een vluchtige enquête blijkt dat zowel de musici,   de locaties, de hostesses en last but not least, de toehoorders een geweldige fijne muzikale zondagmiddag hebben beleefd. En dit geeft ons ~als bestuur~ de inspiratie om volgende jaar voor de 11e keer ELBRIMALE MUSICALE – Vught weer te organiseren, aldus de voorzitter.

ELBRIMALE Huisconcerten, ook voor 2021 afgelast

Het bestuur had besloten om de laatste persconferentie van de heren Rutte en De Jonge (23 februari j.l.)  af te wachten in de hoop dat de versoepeling van de maatregelen m.b.t. de coronacrisis ons de helpende hand zou bieden.

Helaas moeten wij vaststellen dat dit toch niet het geval is en wij hebben daarom zeer tot onze spijt moeten besluiten de ELBRIMALE huisconcerten 2021, gepland in het weekend van 16 april, ook dit jaar af te gelasten..

De handhaving van de 1,5 meter afstand, zowel voor binnen als buiten; het niet door mogen gaan van evenementen, de nodige controlemaatregelen en organisatorische randvoorwaarden maken het feitelijk ondoenlijk dit evenement doorgang te doen vinden.

Een bijkomende overweging voor het bestuur is ook dat onze huisconcerten een happening moet zijn waar iedereen ontzettend veel plezier aan beleeft; daarbij passen geen lastige handhavingsmaatregelen.  

Wij ~ het bestuur ~ vinden dit vanzelfsprekend ontzettend jammer, en zeker ook voor iedereen die had willen komen als voor de gecontracteerde musici.
.
Wie weet is er later in het jaar nog een optie; t.z.t. melden wij ons dan weer.  

Jaarverslag 2020;~ een jaar in C-mineur ~

Dat  was het dan, 366 dagen 2020, een jaar dat we niet meer zullen vergeten; niet zozeer vanwege de muzikale hoogtepunten, maar juist door het ontbreken daarvan vanwege alle narigheid die de coronacrisis vanaf begin maart teweegbracht en ons in C (corona) mineur deed stemmen.
Het bestuur kon niet anders doen dan besluiten de ELBRIMALE huisconcerten, ELBRIMALE MUSICALE – Vught, ELBRIMALE & KUNST af te gelasten. Bij ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses konden we slechts op 1 kiosk (Son) en 1 terras (De 12 trappisten-Nemerlaer in Haaren) musiceren en ook het uitreiken van de ELBRIMALE Toonkunstprijs kon geen doorgang vinden. Het Maurick College bleek in staat toch het Maurick Muziekconcours te organiseren, zij het zonder publiek, (wel via live stream te volgen), waardoor we toch de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs konden uitreiken aan de winnaar t.w. pianist Maurits Bouma.

Voorzitter Leo Willemen, autodidact pianist, heeft nog 41 optredens kunnen verzorgen, vnl. zoals gebruikelijk bij zorginstellingen en verpleeghuizen ( 2019: 179). Vermeldenswaard is nog zijn optreden bij de nieuwjaarsbijeenkomst van het MKB in Vught; bij een 40 jarig huwelijks-feest in Reusel; bij de officiële openingshandeling van de fontein” de Uitspatting” nabij ZC Hof van Hintham ~ Hintham/’s-Hertogenbosch, samen met zanger/gitarist Nico Weijns; bij een pianorecital bij de jaarafsluiting van de Kalligrafie Vereniging Mercator in Culemborg.
Alle geplande kerst- (2020) en nieuwjaarconcerten (2021) zijn niet door kunnen gaan.

Door een gemeentelijke herindeling is het dorp Helvoirt per 1.1. 2021 toegevoegd aan de Gemeente Vught. Teneinde de nieuwe samenwerking te ondersteunen is een zeer fraaie en kleurrijke Glossy uitgebracht waarin vele gemeenschappelijke zaken van beide dorpen worden belicht. Paginagroot maakt ook de Stichting ELBRIMALE Fonds deel uit van deze glossy, een mooie PR. 

Het bestuur kwam 2 maal in vergadering bijeen en heeft reeds besloten enkele data vast te leggen voor het jaar 2021. Zo zijn de ELBRIMALE Huisconcerten gepland in het weekend van 16,17 en 18. Het muzikaal evenement ELBRIMALE MUSICALE- Vught wordt op zondagmiddag 24 oktober gehouden. De musici/vocalisten, die helaas in het 10 jarig jubileumjaar 2020 niet konden optreden, zijn allen voor 2021 uitgenodigd en hebben ook toegezegd; dat geldt ook voor de 8 deelnemende  locaties.
Ook zijn we voornemens ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses en ELBRIMALE & KUNST voort te zetten.  Dit alles natuurlijk onder het onmiskenbare voorbehoud dat corona en/of ander malheur geen roet in het eten gaat gooien. We houden u tijdig op de hoogte.

Er werden 3 edities van onze nieuwsbrief “ELBRIMALE ‘notes’ “ verzonden (incl. afgelastingen concerten). Door de donaties van de optredens in 2020 en vanwege het feit dat we weinig uitgaven hebben gehad kon het jaar 2020 met een bescheiden positief financieel resultaat worden afgesloten hetgeen we goed kunnen gebruiken voor het komende jaar/komende jaren.

Al met al toch een jaar waarin de coronacrisis ons dagelijks leven beheerste, waarin musici ons niet meer van hun kunst konden laten genieten, waarin zoveel mogelijk thuisblijven het devies was, kortom: alles in mineur. Het bestuur hoopt mét u allen dat 2021 uiteindelijk zal omslaan in een majeur genoegen.

ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs 2020 voor pianist: Maurits Bouma

Oorverdovend stil was het op vrijdagavond 20 november j.l. in de grote aula van het Maurick College In vUght, tijdens het 28e Maurick Muziekconcours,toen Maurits Bouma op de grote vleugel het meesterwerk van Claude Debussy: Clair de Lune speelde. Een daverend applaus mocht hij na het slotakkoord in ontvangst nemen.
In tegenstelling tot andere jaren was er dit jaar ~coronaproof~ geen publiek in de zaal; alleen de 10 juryleden en “werk(st)ers” van de organisatie waren de toehoorders; wel waren er velen die via Livestream het evenement konden volgen. “Het zou best kunnen dat we dit jaar het grootste aantal publiek hebben” grapte organisator Coen Swinkels, die nog meldde dat hij geweldig trots was dat ~ ondanks alle hobbels en met grote inzet van velen ~ het concours toch ook in 2020 door kon gaan.
9 jongelui uit de bovenbouw en 11 uit de onderbouw betraden het podium met een grote variatie aan muziek- en muziekstijlen; zang, piano, dwarsfluit, klarinet, trompet, blokfluit. Veelal solo, deze en gene op de piano begeleid door Coen Swinkels en op haar eigen zeer enthousiaste wijze aan elkaar gepraat en gepresenteerd door Martine Huijbrechts. De catering ~ gevarieerd zoet en hartig, en erg lekker ~ werd verzorgd door leerlingen uit Z3A, afdeling Zorg en Welzijn.
In de pauze trad selectie 1 van het vermaarde Maurick Dance Company op, o.l.v. choreografe Sofie Akerboom, met “Dans Tiffany”  ~ een lust voor oog en oor ~;  en als “uitsmijter” werd iedereen verrast door het optreden van de Maurick Band (nog geen naam….), bestaande uit 3 zangeressen en een combo, allen docenten Het Maurick College, ook voor hen een primeur en zeer geslaagd.
Wethouder Peter Pennings, voorzitter van de jury, reikte na afloop de 1e, 2e en 3e prijzen uit . onderbouw: 1e : Merel Hanekamp, dwarsfluit; 2e Finn Verachtert, trompet; 3e Elisa van Iersel, blokfluit; bovenbouw: 1e: : Maurits Bouma, piano; 2e : Emmelie du Puij, zang; 3: Malou van Overbeek, zang. 
Voor iedereen was er een certificaat van deelname. Hij prees alle jongelui voor de geweldige performance en voor het “ons allen laten genieten. De 1e prijs winnaars ontvingen ook een uitnodigingscertificaat van de organisatie “Podium Klassiek” voor een prelude-optreden bij een van hun concerten.
Maurits Bouma, pianist behaalde het hoogst aantal punten en scoorde maximaal op de 3 jury-items t.w.: Muzikaliteit, Techniek en Performance; in zijn introductie gaf hij aan dat juist de eigen intonatie van Claire de Lune voor hem een belangrijke factor is voor de vertolking. Daartoe had hij ook op het grote scherm tijdens het spelen van het stuk sfeerafbeeldingen vertoond die geweldig pasten bij de ingetogen sfeer van de muziek. Een zeer terechte winnaar.
Leo Willemen, voorzitter van de Stichting Elbrimale Fonds reikte aan Maurits de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs uit,  bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag voor verdere persoonlijke muzikale ontwikkeling. Memorerend aan “ al het kunnen begint bij durven” prees hij alle jonge deelnemers voor hun geleverde prestaties en muzikaliteit; “je moet toch zo maar doen, alleen op een zeer groot podium, voor een zeer grote lege zaal, voor 10 juryleden. Knap gedaan.
De 28e editie was toch weer een muzikaal feest, waarop alle betrokkenen met veel plezier op terug kijken. Dank aan de organisatoren van Het Maurick College.

Toch nog een kiosk- en een terrasconcert

Op verzoek van de betreffende “managers” kunnen we in het kader van ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses toch nog op twee locaties concerteren. Leo Willemen, autodidact pianist en Nico Weijns zanger/gitarist musiceren op zaterdagmiddag 22 augustus a.s. op het terras van “De 12 Trappisten” op Kasteel Nemerlaer in Haaren, van 14.30 tot 16.30 uur en zaterdagmiddag 12 september op de muziekkiosk in het centrum van Son ( gemeente Son en Breugel), van 14.00 tot 16.00 uur. Uiteraard alleen bij goed/droog weer, maar de vooruitzichten zijn vooralsnog: zonnig.
Alle fans en iedereen is vanzelfsprekend (weer) van harte welkom.

ELBRIMALE TOUR DE KIOSQUES & TERRASSES 2020 afgelast

ELBRIMALEe Tour de Kiosques & Terrasses is een jaarlijkse tour in de zomermaanden langs bijzondere Brabantse muziekkiosken en heerlijke terrassen; autodidact pianist: Leo Willemen en zanger/gitarist: Nico Weijns concerteren op een zaterdag of zondagmiddag ca 2 uur met een repertoire van classics, evergreens, luisterliedjes, licht klassiek etc. voor eenieder die a.h.w. “langskomt” of een terrasje wil pikken. Helaas kan dit in 2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Één uitzondering is het concert op de kiosk in de Son (Gemeente Son en Breugel) op 23 augustus a.s. alwaar “coronaproof” van 14.00 uur tot 16.00 uur zal worden gespeeld.

ELBRIMALE & KUNST 2020, 15 november; afgelast

Dit evenement is een co-productie van de Stichting Elbrimale Fonds en de Kunststichting Vught. Helaas hebben beide besturen gezamenlijk moeten besluiten dit evenement voor 2020 af te gelasten vanwege de overheidsmaatregelen m.b.t. de coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat de aangekondigde versoepelingen middels de persconferentie van 24 juni j.l. ons soelaas zouden bieden, maar dat mocht niet zo zijn. Erg jammer allemaal, temeer daar we in 2020 het 1e lustrum van dit evenement feestelijk hadden willen vieren.

Voor het jaar 2021 staat het evenement in ieder geval weer in onze agenda’s genoteerd. U krijgt daarover uiteraard t.z.t. nader bericht.

Wij hopen dat u toch allemaal gezond blijft en op een andere wijze van muziek kunt blijven genieten; want wij zijn er van overtuigd………..muziek helpt altijd, hoe dan ook.

Agenda openbare activiteiten/concerten 2021

De planning van de activiteiten voor het jaar 2021 zullen we vermelden als we weten wanneer die doorgang kunnen vinden.

24 oktober (middag): ELBRIMALE MUSICALE-Vught;  op 8 unieke podia concerteren musici en vocalisten;  een diversiteit aan muziek en muziekstijlen. Dit jaar is het de 10e keer, een jubileumjaar dus. Nadere info zie t.z.t. op deze website

17 november (middag): ELBRIMALE & KUNST; in samenwerking met de Kunststichting Vught koppelen we op die middag weer de muziekkunst aan de danskunst. Locatie: Orangerie van Kasteel Maurick. Nadere info zie t.z.t. op deze website