Welkom op de site van de Stichting ELBRIMALE Fonds

Via het menu vindt u alle informatie over het doel van de Stichting, haar activiteiten en over musici; tevens treft u het overzicht aan van reeds geplande/gecontracteerde besloten concerten/optredens in 2019 en 2020 alsmede van de voormalige gecontracteerde besloten concerten/recitals vanaf 1998. Daarnaast kunt u fragmenten bekijken én beluisteren van optredens van verschillende musici bij eerdere ELBRIMALE concerten, via het item “Dvd’s/Films”. Onder “CD’s” kunt u de verschillende muziekstijlen beluisteren van autodidact pianist Leo Willemen. Laat u via onderstaande berichten informeren over de activiteiten, cijfers en meer in 2019 o.a. middels het Jaarverslag; over activiteiten in 2020 en/of bekijk ~scrollend naar onderen ~het overzicht van de nog in 2020 en 2021 komende openbare concerten/optredens. 

Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier.
Uw reacties zijn altijd van harte welkom. (E: concerten@elbrimalefonds.nl)

ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs 2020 voor pianist: Maurits Bouma

Oorverdovend stil was het op vrijdagavond 20 november j.l. in de grote aula van het Maurick College In vUght, tijdens het 28e Maurick Muziekconcours,toen Maurits Bouma op de grote vleugel het meesterwerk van Claude Debussy: Clair de Lune speelde. Een daverend applaus mocht hij na het slotakkoord in ontvangst nemen.
In tegenstelling tot andere jaren was er dit jaar ~coronaproof~ geen publiek in de zaal; alleen de 10 juryleden en “werk(st)ers” van de organisatie waren de toehoorders; wel waren er velen die via Livestream het evenement konden volgen. “Het zou best kunnen dat we dit jaar het grootste aantal publiek hebben” grapte organisator Coen Swinkels, die nog meldde dat hij geweldig trots was dat ~ ondanks alle hobbels en met grote inzet van velen ~ het concours toch ook in 2020 door kon gaan.
9 jongelui uit de bovenbouw en 11 uit de onderbouw betraden het podium met een grote variatie aan muziek- en muziekstijlen; zang, piano, dwarsfluit, klarinet, trompet, blokfluit. Veelal solo, deze en gene op de piano begeleid door Coen Swinkels en op haar eigen zeer enthousiaste wijze aan elkaar gepraat en gepresenteerd door Martine Huijbrechts. De catering ~ gevarieerd zoet en hartig, en erg lekker ~ werd verzorgd door leerlingen uit Z3A, afdeling Zorg en Welzijn.
In de pauze trad selectie 1 van het vermaarde Maurick Dance Company op, o.l.v. choreografe Sofie Akerboom, met “Dans Tiffany”  ~ een lust voor oog en oor ~;  en als “uitsmijter” werd iedereen verrast door het optreden van de Maurick Band (nog geen naam….), bestaande uit 3 zangeressen en een combo, allen docenten Het Maurick College, ook voor hen een primeur en zeer geslaagd.
Wethouder Peter Pennings, voorzitter van de jury, reikte na afloop de 1e, 2e en 3e prijzen uit . onderbouw: 1e : Merel Hanekamp, dwarsfluit; 2e Finn Verachtert, trompet; 3e Elisa van Iersel, blokfluit; bovenbouw: 1e: : Maurits Bouma, piano; 2e : Emmelie du Puij, zang; 3: Malou van Overbeek, zang. 
Voor iedereen was er een certificaat van deelname. Hij prees alle jongelui voor de geweldige performance en voor het “ons allen laten genieten. De 1e prijs winnaars ontvingen ook een uitnodigingscertificaat van de organisatie “Podium Klassiek” voor een prelude-optreden bij een van hun concerten.
Maurits Bouma, pianist behaalde het hoogst aantal punten en scoorde maximaal op de 3 jury-items t.w.: Muzikaliteit, Techniek en Performance; in zijn introductie gaf hij aan dat juist de eigen intonatie van Claire de Lune voor hem een belangrijke factor is voor de vertolking. Daartoe had hij ook op het grote scherm tijdens het spelen van het stuk sfeerafbeeldingen vertoond die geweldig pasten bij de ingetogen sfeer van de muziek. Een zeer terechte winnaar.
Leo Willemen, voorzitter van de Stichting Elbrimale Fonds reikte aan Maurits de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs uit,  bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag voor verdere persoonlijke muzikale ontwikkeling. Memorerend aan “ al het kunnen begint bij durven” prees hij alle jonge deelnemers voor hun geleverde prestaties en muzikaliteit; “je moet toch zo maar doen, alleen op een zeer groot podium, voor een zeer grote lege zaal, voor 10 juryleden. Knap gedaan.
De 28e editie was toch weer een muzikaal feest, waarop alle betrokkenen met veel plezier op terug kijken. Dank aan de organisatoren van Het Maurick College.

Toch nog een kiosk- en een terrasconcert

Op verzoek van de betreffende “managers” kunnen we in het kader van ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses toch nog op twee locaties concerteren. Leo Willemen, autodidact pianist en Nico Weijns zanger/gitarist musiceren op zaterdagmiddag 22 augustus a.s. op het terras van “De 12 Trappisten” op Kasteel Nemerlaer in Haaren, van 14.30 tot 16.30 uur en zaterdagmiddag 12 september op de muziekkiosk in het centrum van Son ( gemeente Son en Breugel), van 14.00 tot 16.00 uur. Uiteraard alleen bij goed/droog weer, maar de vooruitzichten zijn vooralsnog: zonnig.
Alle fans en iedereen is vanzelfsprekend (weer) van harte welkom.

ELBRIMALE TOUR DE KIOSQUES & TERRASSES 2020 afgelast

ELBRIMALEe Tour de Kiosques & Terrasses is een jaarlijkse tour in de zomermaanden langs bijzondere Brabantse muziekkiosken en heerlijke terrassen; autodidact pianist: Leo Willemen en zanger/gitarist: Nico Weijns concerteren op een zaterdag of zondagmiddag ca 2 uur met een repertoire van classics, evergreens, luisterliedjes, licht klassiek etc. voor eenieder die a.h.w. “langskomt” of een terrasje wil pikken. Helaas kan dit in 2020 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Één uitzondering is het concert op de kiosk in de Son (Gemeente Son en Breugel) op 23 augustus a.s. alwaar “coronaproof” van 14.00 uur tot 16.00 uur zal worden gespeeld.

ELBRIMALE & KUNST 2020, 15 november; afgelast

Dit evenement is een co-productie van de Stichting Elbrimale Fonds en de Kunststichting Vught. Helaas hebben beide besturen gezamenlijk moeten besluiten dit evenement voor 2020 af te gelasten vanwege de overheidsmaatregelen m.b.t. de coronacrisis. Wij hadden gehoopt dat de aangekondigde versoepelingen middels de persconferentie van 24 juni j.l. ons soelaas zouden bieden, maar dat mocht niet zo zijn. Erg jammer allemaal, temeer daar we in 2020 het 1e lustrum van dit evenement feestelijk hadden willen vieren.

Voor het jaar 2021 staat het evenement in ieder geval weer in onze agenda’s genoteerd. U krijgt daarover uiteraard t.z.t. nader bericht.

Wij hopen dat u toch allemaal gezond blijft en op een andere wijze van muziek kunt blijven genieten; want wij zijn er van overtuigd………..muziek helpt altijd, hoe dan ook.

ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2020, 11 oktober; afgelast

Op grond van de maatregelen van de overheid m.b.t. de coronacrisis hebben wij helaas moeten besluiten het evenement van 11 oktober 2020 af te gelasten. Wij hadden gehoopt dat de versoepelingen middels persconferentie van 24 juni j.l. ons soelaas zou bieden, maar dat mocht niet zo zijn. Erg jammer uiteraard, temeer daar we in 2020 het 10-jarig jubileum extra feestelijk gevierd zouden hebben.

Voor 2021 staat het evenement echter weer gepland in oktober; met locaties en musici die in 2020 zouden meedoen hebben we daarover reeds voorlopige afspraken kunnen maken. U krijgt uiteraard t.z.t. nader bericht.

.Wij hopen dat u toch allemaal gezond blijft en op een andere wijze van muziek kunt blijven genieten; want wij zijn er van overtuigd………..muziek helpt altijd, hoe dan ook.

ELBRIMALE Huisconcerten, 17,18,19 april 2020 afgelast.

De berichtgeving, maatregelen en aanwijzingen van de overheid van de laatste dagen heeft het Bestuur doen besluiten om de ELBRIMALE Huisconcerten van 17, 18 en 19 april 2020 af te gelasten.
Wij doen dit met grote spijt, maar op grond van de risicobeheersing m.b.t. het coronavirus vinden ook wij dat we u, elkaar en andere betrokkenen niet aan de mogelijke gevaren mogen blootstellen.
Uitermate jammer allemaal, wij hadden u allen graag weer ontmoet op ons jaarlijkse muzikale feestje in de Lekkerbeetjenlaan 9 te Vught
Voor 2021 staan de huisconcerten reeds in onze agenda genoteerd; ook weer in april. Uiteraard krijgt u daarvan bericht.
Wij hopen dat u toch allemaal gezond blijft en op een andere wijze van muziek kunt blijven genieten; want wij zijn er van overtuigd………..muziek helpt altijd, hoe dan ook.

Jaarverslag 2019, Stichting Elbrimale Fonds; een succesvol jaar, veel ~ muzikaal ~ genieten

Het bestuur is dik tevreden over hetgeen er in 2019 weer bereikt is. Uit vele e-mails en mondelinge reacties is gebleken dat velen in Noord-Brabant en ook daarbuiten genoten hebben van al onze muzikale activiteiten ………….. en dat is wat echt telt.
We hebben aan 51 musici/vocalisten en 30 danseressen een podium geboden op 46 verschillende locaties. Het bestuur heeft vastgesteld dat ook in 2019 aan de doelstellingen van de Stichting volledig recht is gedaan.

Cijfers en meer….

* Voor het 10e achtereenvolgende jaar speelde onze voorzitter en autodidact pianist: Leo Willemen voor tal van zorgcentra/verpleeghuizen c.s. diverse organisaties en particulieren; vnl. in geheel Noord-Brabant, maar ook in enkele buiten de provincie-grenzen.
* Op 12 februari 2019 werd de mijlpaal bereikt van 1.500 optredens in zorgcentra/verpleeg-huizen c.s.in de voorbije jaren; Zorgcentrum Archipel Eerdbrand te Eindhoven viel de eer te beurt.
* Openbare concerten. In 2019 waren er 44 openbare concerten op 17 verschillende locaties (2018:idem)
* Besloten concerten. Dit jaar zijn er 168 (2018:182) besloten concerten/recitals/
optredens geweest, allen uitgevoerd door pianist Leo Willemen. Op 29 verschillende plaatsen (2018: 39); voornamelijk in zorgcentra en verpleeghuizen, maar ook voor diverse organisaties en particulieren. Enkele bijzondere: twee herdenkingsdiensten t.g.v. Allerzielen, samen met zangeres Kelly Thomassen; een ontmoetingsavond voor ouderen bij Bakkertje Deeg in Heusden; bij een bijzondere ouderenfeestdag in Heemskerk; bij 4 dank-diners voor ca 240 vrijwilligers in zorgcentrum Maaswaarden in Wijk en Aalburg; bij de jaarlijkse feestdag van de bewoners van de Paletflat in Tilburg; tijdens 13 sinterklaas- en kerstbijeenkomsten/-diners; enkele lunchrecitals in het Jeroen Bosch Ziekenhuis; bij een buurtfeest op het Sint Janshof,achter de Sint Jan in Den Bosch; op 31 december het jaar 2019 feestelijk afgesloten in ZC Sint Janshof in Vlijmen.
*  In totaal zijn er in het verslagjaar 212 (2018: 226) concerten/recitals/optreden gehouden;  pianist Leo Willemen speelde daarvan 179 keer, waarvan 13 maal samen met andere musici/vocalisten.
* onze nieuwsbrief “ELBRIMALE ‘notes’ werd 4 maal via e-mail toegezonden
* Het bestuur kwam 4 maal in vergadering bijeen. Ook in 2019 mocht de Stichting een beperkt financieel overschot noteren dat weer kan worden aangewend voor de activiteiten van 2020 en volgende jaren.

Meer lezenJaarverslag 2019, Stichting Elbrimale Fonds; een succesvol jaar, veel ~ muzikaal ~ genieten

Finale “Vught Klassiek” ELBRIMALE TOONKUNSTPRIJS 2019 voor pianist, Florian Verweij

Op zondag 24  november was de finale van concertserie “Vught Klassiek”  op Landgoed Huize Bergen. Zonder tekort te willen doen aan de uitstekende muzikale/technische kwaliteiten van de twee andere finalisten, t.w.: de pianist Anto Bayram Karamenderes,  duo Pál László Szomora, viool & Anastasia Kozhushko, piano,  was het Elbrimalebestuur het snel unaniem eens dat de ELBRIMALE TOONKUNSTPRIJS 2019 kon worden uitgereikt aan pianist, Florian Verweij (1997).  Hij voldeed het meest aan de Elbrimale criteria; zijn virtuoze technische vaardigheden en gevoelige speelwijze raakte het bestuur het meest en was noot voor noot genieten. De ELBRIMALE TOONKUNSTPRIJS bestaat uit een fraaie bokaal en een bedrag van € 250,=.  Ook de Persprijs en de Prijs Vrienden van Vught Klassiek waren voor Florian Verweij. De Vughtse wethouder , de heer Toine van de Ven,reikte de publieksprijs uit aan Anto Bayram Karamenderes. 
Florian Verweij (1997) begon op zesjarige leeftijd met piano spelen bij Siebert Nix. Met elf jaar studeerde hij verder bij Marcel Baudet en combineerde zijn pianostudie met schaken en studeert hij sinds zijn zeventiende jaar bij pianopedagoog Jan Wijn aan het conservatorium van Amsterdam. Naast diverse concerttours heeft Florian in Zwitserland en Duitsland opgetreden en was hij te horen in de Kleine Zaal en de Spiegelzaal van Het Concertgebouw, het Muziekgebouw aan ’t IJ en de Anton Philipszaal; tevens won hij reeds diverse nationale en internationale prijzen.Kortom een toptalent van formaat, en een waardige prijswinnaar. Het was volop genieten op Landgoed Huize Bergen bij deze geslaagde finale van de 9e editie van “Vught Klassiek”. De presentatie was deze zondagmiddag in handen van Mylan Tran die de enthousiaste verbinding bleek tussen de musici en het talrijke publiek.

27e Maurick Muziek Concours ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs 2019 voor Do Klerx (H4C) op marimba

Op vrijdagavond 22 november j.l. vond voor de 27e keer het Maurick Muziekconcours plaats. In het volle Forum van het Maurick College stonden 31 leerlingen van zowel de onderbouw als bovenbouw op het podium om allen te laten genieten van hun muzikale passie; piano, dwarsfluit, gitaar, klarinet marimba, viool, zang, als solist of in verschillende combinaties en variaties, zowel qua muzikaliteit, techniek en performance. In het intermezzo liet het Maurick Selectiekoor zich van haar beste kant horen. De 8-hoofdige jury , waarvan Leo Willemen ~ voorzitter van de Stichting ELBRIMALE Fonds~ ook deel van uitmaakte, had weer een moeilijke taak om in de vergelijking van de talentvolle “appels en peren” de punten toe te bedelen en winnaars en winnaressen te bepalen.  Juryvoorzitter, Mevrouw Anja van Mackelenbergh, v/h muziekdocent en 27 jaar geleden bedenkster van het Concours mocht de 1e prijs (van de bovenbouw) toekennen aan Do Klerx (H4C) die op zijn bijzonder instrument , de marimba, het nummer “Despedida” van Componist Ney Rosauro ten gehore bracht, en wel heel bijzonder samen met zijn oma Ria Klerx op de vleugel.
Amy de Bruijn van GY3B mocht van de onderbouw de 1e prijs in ontvangst nemen; Amy liet met haar vertolking van “Fly me tot he moon” van Frank Sinatra alle aanwezigen met haar optreden versteld staan, niet allen van van haar uitstekende zangtalent, maar ook van de voortreffelijk toepasselijke theatrale act. Ook voor haar een groots applaus van het enthousiaste publiek.
Leo Willemen overhandigde namens het bestuur van de Stichting ELBRIMALE aan winnaar Do Klerx de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs, een oorkonde en een bedrag van € 75,= voor zijn muzikale persoonlijke ontwikkeling en hij prees ook alle deelnemers met:  ” al het kunnen begint bij durven” voor hun bijzondere prestaties.  Al met al een fantastisch geslaagde avond, met drankjes en eigengemaakte hapjes en op uitstekende wijze gepresenteerd door docente Martine Huijbregts. Organisator Coen Swinkels en zijn medemuziekdocenten mogen met trots en tevredenheid weer terugkijken op deze 27e keer.

ELBRIMALE & KUNST 2019, concert en dans in Kasteel Maurick-Vught, een feest voor oor en oog.

Muisstil was het in de drukbezette Orangerie van Kasteel Maurick, niemand die zelfs een kuchje waagde bij het luisteren naar het verfijnde gitaarspel van mastergitarist Enno Voorhorst. Meesterlijk hoe hij op het podium soleerde en de snaren beroerde bij o.a. de vertolking van Asturias van I. Albeniz en Recuerdos de la Alhambra van F. Tárrega; maar ook met stukken van Dyens, Villa Lobos, Paradiso en Domeniconi wist hij met zijn fantastische melodieuze gitaarklanken de toehoorders tot het uiterste te boeien.Enno Voorhorst concerteert op vele nationale en internationale podia en heeft diverse CD’s op zijn naam staan; het was een feest om deze gitaarvirtuoos te mogen meemaken getuige ook het enorme applaus dat hem ten deel viel. (zie: www.ennovoorhorst.com en youtube

Voor het vierde achtereenvolgend jaar organiseerde de Stichting ELBRIMALE Fonds samen met de Kunststichting Vught op zondagmiddag 17 november een bijzonder evenement onder de titel:  ELBRIMALE & KUNST. Ook dit jaar werd de muziekkunst aan de danskunst gekoppeld. 

De ca. 30 danseressen van Maurick Dance Company (MDC) verstonden ook dit jaar weer de kunst om de dans geheel te vereenzelvigen met de muziek in al haar variaties: van ballet tot jazz, van Spaans tot modern.  Gekozen was voor het thema: dance tot he world:  van de cowgirls uit het wilde westen tot de kozakkendans uit Rusland; van Spaanse furie tot Hongaarse rhapsody, van het Franse chanson tot Weense wals en meer en meer.
De brugklassers, klas 2 en 3 van de onderbouw en talenten uit de bovenbouw van het Maurick College gaven een performance ten beste, uitstekend ingestudeerd en van een hoog niveau, met prachtige nieuwe en op de muziek geënte kledij. Wat een klasse, fantastisch om naar te kijken en de geweldige passie van de jongedames mee te beleven. Ook voor hen was er grootse applaus van het dankbare publiek. (zie: www.maurickcolle.net  en youtube:MDC Vught

Kortom, het was volop genieten, waarover beslist nog met genoegen zal worden nagepraat. De organiserende besturen kijken dan ook met grote tevredenheid terug op een weer een zeer geslaagde co-productie, die beslist in 2020 weer op beider agenda wordt gezet. Dank ook aan Kasteel Maurick voor hun geweldige positieve en plezierige en coöperatieve medewerking aan dit festijn.