Welkom op de site van de Stichting ELBRIMALE Fonds

Via het menu vindt u alle informatie over het doel van de Stichting, haar activiteiten en over musici; tevens treft u het overzicht aan van reeds geplande/gecontracteerde besloten concerten/optredens in 2021 en 2022 alsmede van de voormalige gecontracteerde besloten concerten/recitals vanaf 1998. Daarnaast kunt u fragmenten bekijken én beluisteren van optredens van verschillende musici bij eerdere ELBRIMALE concerten, via het item “Dvd’s/Films”. Onder “CD’s” kunt u de verschillende muziekstijlen beluisteren van autodidact pianist Leo Willemen. Laat u via onderstaande berichten informeren over de activiteiten, cijfers en meer in 2020 o.a. middels het Jaarverslag; over activiteiten in 2021 en/of bekijk ~scrollend naar onderen ~het overzicht van de in 2021 en 2022 komende openbare concerten/optredens. 

Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier toe !

Een donatie aan onze stichting kunt u overmaken op onze bankrekening NL96RABO0154398659 t.n.v. Stichting Elbrimale Fonds – Vught. Bij voorbaat zeer hartelijk dank daarvoor.

Uw reacties zijn altijd van harte welkom. (E: concerten@elbrimalefonds.nl)

ELBRIMALE HUISCONCERTEN in april, grandioos genieten

Het mocht en kon weer; in het weekend van 22,23,24 april vonden in Huize ELBRIMALE te Vught de  ELBRIMALE Huisconcerten plaats; de 17e editie. Met grote verbazing en enorme bewondering genoten ca. 160 gasten van Het Revesz Trio. Hoe kan het toch zijn dat drie tieners uit één gezin zulk een geweldige muzikale professionaliteit en virtuositeit ten gehore kan brengen; Het Concertgebouw waardig.  Het Trio bestaande uit: Márgit-Marees Revesz(17),cello; Etienne Revesz (16),viool en Esther Revesz, (14) piano speelde dan ook a.h.w. de sterren van de hemel, hetgeen menigmaal een groots applaus opleverde en op het eind een staande ovatie. Vader Etienne Revesz ~zelf ook cellist ~ is hun mentor, docent, manager en arrangeert ook veelal voor hun de muziekstukken. Het repertoire was verrassend veelzijdig, goed gekozen en getimed.  Een greep : Het pianiotrio van Franz Schubert, Liebesleid van Fritz Kreisler, Pianotrio van Joseph Haydn, She van Charles Aznavour, Libertango van Astor Piazolla, Klezmer Volksdansen. Organisator, moderator en autodidact pianist, Leo Willemen had dit jaar zijn repertoire geënt op het statement in het logo van ELBRIMALE t.w.: “muziek = emotie; muziek is als de wind” en begon het concert met het nummer “Oorlogvan Toon Hermans en eindigde met de toegift : Hava Nagila als bemoedigend slotakkoord.  Het prachtige zonnige weer zorgde ervoor dat in de tuin genoten kon worden van koffie/thee en een koekske in de pauze en van een hapje /drankje na afloop van het concert. We kijken terug op een grandioos muzikaal weekend in een sfeervolle ambiance, waar genieten absoluut troef was.

Jaarverslag Stichting Elbrimale Fonds 2021 ~ een jaar van min en plus ~

Het jaar 2021 zal de boeken ingaan met minpunten in de hoofdrol en toch een belangrijk pluspunt; het 10-jarig jubileum van ELBRIMALE MUSICALE – Vught.  Evenals in het jaar 2020 konden de meeste activiteiten van de Stichting niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen die ons nagenoeg het hele jaar parten speelden.

De geplande ELBRIMALE huisconcerten in april moesten worden afgelast. Ook de ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrassen concerten konden niet doorgaan en dat gold eveneens voor het evenement ELBRIMALE & KUNST. Ook het uitreiken van de ELBRIMALE Toonkunstprijs kon geen doorgang vinden. Maar, op 14 september deelde de Heer Rutte mede dat het verplichte afstand houden van 1,5 mtr kon komen te vervallen, hetgeen voor het bestuur direct aanleiding was om te kunnen besluiten dat ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2021 door kon gaan. Een werkelijk pluspunt dus, zeker omdat we hiermede toch het 10-jarig jubileum konden vieren. Het was voor de voorbereidingsactiviteiten wel erg kort dag, maar desondanks zijn we er toch in geslaagd alles tijdig rond te krijgen en kijken we met grote tevredenheid terug op een wel zeer geslaagde 10e  editie. We hadden ervoor gekozen om voor dit 10 jarig jubileum “toppers” van de voorgaande negen jaren voor de 8 podia uit te nodigen, weliswaar met behoud van het bekende traditionele aanbod zijnde een variatie aan muziek- en muziekstijlen. Een a.h.w. gouden greep, want nog nimmer hebben we zovele positieve en lovende reacties ontvangen over hetgeen te horen en te zien was; en dat is ook is gebleken uit de ontvangen donaties, zowel in de donatiebussen als via de bank (voor de 1e keer). De dubbele bezetting van de hostesses vanwege de verplichte bezoekers-coronascan bij de ingang, het uitreiken van polsbandjes aan degenen die meerdere locaties wilden bezoeken én de uitbreiding van de tussenliggende pauzes van 30 naar 35 minuten hebben gewis bijgedragen aan het succes.   Met dit pluspunt in de hand heeft het bestuur dan ook direct daarna besloten om voor 2022 het evenement weer op de agenda te zetten; dus noteer alvast zondagmiddag 16 oktober 2022.

Ook het Maurick College bleek in staat toch het Maurick Muziekconcours te organiseren, zij het wederom zonder publiek, (wel via livestream te volgen), waardoor we toch de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs konden uitreiken aan de winnares t.w. klarinettiste Loes Swinkels.

Voorzitter Leo Willemen, autodidact pianist, heeft nog 41 optredens kunnen verzorgen, vnl. zoals gebruikelijk bij zorginstellingen en verpleeghuizen ( 2020: 41; 2019: 179). Vermeldenswaard is nog zijn optredens:  bij een diner, waarbij de oudste inwoonster van Den Bosch aanwezig was: 104 jaar; de viering van het 40-jarig jubileum van de Tandemvereniging Vught; de jaarafsluiting en tevens opheffingsbijeenkomst van de Kalligrafie Vereniging Mercator in Culemborg; een bijzondere feestmiddag in een ZC in Heemskerk en toch nog enkele Sinterklaas- en Kerstvieringen.

Het bestuur kwam 2 maal in vergadering bijeen en heeft reeds besloten enkele data vast te leggen voor het jaar 2022. Zo zijn de ELBRIMALE Huisconcerten gepland in een nog nader af te stemmen weekend in april. Het muzikaal evenement ELBRIMALE MUSICALE- Vught wordt op zondagmiddag 16 oktober gehouden. Ook zijn we voornemens ELBRIMALE Tour de Kiosques & Terrasses en ELBRIMALE & KUNST voort te zetten.  Dit alles natuurlijk onder het onmiskenbare voorbehoud dat corona en/of ander malheur geen roet in het eten gaat gooien. We houden u tijdig op de hoogte.

Er werden geen edities van onze nieuwsbrief “ELBRIMALE ‘notes’ “ verzonden. Wel zijn e-mails gezonden omtrent de afgelastingen van concerten. Door de geringe donaties van de optredens in 2021 en het toch door kunnen gaan van ELBRIMALE MUSICALE-Vught (met dank aan alle donateurs, sponsoren en locaties e.a.) moest het jaar 2021 ~in de min ~ resp. met een gering negatief financieel resultaat worden afgesloten.

Al met al toch een jaar waarin de coronacrisis ons dagelijks leven grotendeels beheerste, het culturele leven nagenoeg stil kwam te liggen. Gelukkig dat voor velen ~ muziek ~ toch een helpende/helende factor van betekenis kon zijn. Het bestuur hoopt dat 2022 uiteindelijk zal omslaan van min naar meer plus. Wij houden u op de hoogte.

Tot slot maakt het bestuur graag van deze gelegenheid gebruik om u allen een voorspoedig gezond, beter en muzikaal nieuw jaar toe te wensen; en wie weet mogen we elkaar persoonlijk eens treffen bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

Leo G.P.J.M. Willemen, voorzitter
Jan MJ Jansen, secretaris
Jeanne Verhoeven-Olijslagers

29e Maurick Muziekconcours Elbrimale Aanmoedigingsprijs 2021 voor klarinettiste Loes Swinkels

Op vrijdagavond 26 november j.l. vond voor de 29e keer het Maurick Muziekconcours plaats. Dit jaar, net als vorig jaar, helaas zonder publiek, maar gelukkig wel via de uitstekend georganiseerde livestream voor velen te volgen. Op het podium in het Forum van het  Maurick College stonden 19 leerlingen van zowel de onderbouw (12)  als bovenbouw (7) op het podium om allen te laten genieten van hun muzikale passie; zang, piano, dwarsfluit, klarinet, drums, rap;  als solist of in verschillende combinaties en variaties, zowel qua muzikaliteit, techniek en performance;  groep BR2H had zelfs een heuse 5 koppige schoolband geformeerd inclusief ~ en da’s bijzonder ~ een ukelele. Opvalllend was het aandeel fluit en zang. Na afloop, tijdens het juryberaad,  liet het Maurick Selectiekoor zich van haar beste kant horen. De 9-hoofdige jury , waarvan Leo Willemen ~ voorzitter van de Stichting ELBRIMALE Fonds~ ook deel van uitmaakte, had weer een moeilijke taak om in de vergelijking van de talentvolle “appels en peren” de punten toe te delen en winnaars en winnaressen te bepalen. Punten werden gegeven voor: muzikaliteit, techniek en podiumperformance. Juryvoorzitter, Mevrouw Anja van Mackelenbergh, v/h muziekdocent en 29 jaar geleden bedenkster van het Concours mocht de 1e prijs (van de bovenbouw) uitreiken aan Klarinettiste Loes Swinkels van H4A die het: Konzertstück für Klarinette und Klavier Nr. 2  van Felix Mendelsohn Bartholdy prachtig ten gehore bracht, daarbij begeleid ( en wellicht toch ook wat geholpen) door muziekdocent Coen Swinkels en klarinettiste Fanny van Rooy.  De jury constateerde dat dit jaar de 1e, 2e en 3e prijzen wel heel erg dicht bij elkaar lagen; het scheelde maar een puntje, hetgeen bijzonder was; dat is in de voorbije jaren wel eens anders geweest; de jongelui waren dit jaar aan elkaar gewaagd.

Merel Hanekamp van BR21 ~ dwarsfluit ~, mocht van de onderbouw de 1e prijs in ontvangst nemen; Merel liet met haar vertolking van “Sure un theme Irlandais” van Frederich Kuhlau de toehoorders versteld staan van haar talent, heerlijk om naar te luisteren. Ook voor haar een groots applaus en complimenten.

Leo Willemen overhandigde namens het bestuur van de Stichting ELBRIMALE aan winnares Loes Swinkels de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs uit, een oorkonde en een bedrag van € 75,=,  voor haar muzikale persoonlijke ontwikkeling en hij prees ook alle deelnemers weer eens met: ” al het kunnen begint bij durven” , “ je moet het op deze leeftijd toch maar doen op zo’n groot podium”,  voor hun bijzondere prestaties.  Al met al weer een fantastisch geslaagde avond, op een enthousiaste en zeer aangename wijze gepresenteerd door docente Martine Huijbrechts; het geluid en techniek werd verzorgd door Klaas Rademakers (V4D) Etienne Buins (GY2B), Bram van Wensen (BR2G)  ol.v. muziekdocent Koert Dirks; de livestream-organisatie was in handen van David Swinkels. De leerlingen werden begeleid door Corné van Groesen en fotografe was Esther Maaskant (T4D). Organisator Coen Swinkels, zijn medemuziekdocenten, alle deelnemers (voor en achter de schermen) en juryleden mogen met grote tevredenheid weer terugkijken op deze 29e keer; op naar de 30e editie in 2022, een mooi jubileum.

ELBRIMALE MUSICALE-Vught, een klinkende 10

Een zonovergoten jubileumeditie, zowel buiten als muzikaal binnen, dat was het afgelopen zondagmiddag in Vught. We hebben een dubbel aantal hostesses in moeten zetten om de bezoekers te scannen, de zgn. coronacheck, en de 75 % plaatsbezetting te handhaven, maar dat was dan ook ~volgens voorzitter Leo Willemen ~ wel het enige malheur op deze fantastische jubileumeditie van ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2021.  Het scannen en uitreiken van de polsbandjes is overigens prima verlopen, slechts in een paar gevallen moesten bezoekers de toegang geweigerd worden, hetgeen uiteraard erg jammer was. Hij en secretaris Jan Jansen hebben bij hun rondgang langs de 8 locaties tot groot genoegen kunnen vaststellen dat weer zeer vele muziekliefhebbers deze 10e keer volop hebben genoten van de variatie van muziek- en muziekstijlen in al zijn facetten uitgevoerd door ca 50 bijzondere internationale en nationale beroeps- en amateurmusici en vocalisten.

Dik geslaagd dus …………………een klinkende 10. De wethouders, mevrouw Yvonne Vos en de heer Toine van de Ven openden op 13.15 uur het muziekfestijn in Het Raadhuis. Toine van de Ven complimenteerde het bestuur nog voor het feit dat ze er toch in geslaagd zijn om in zo’n korte voorbereidingstijd dit voor Vught unieke muziekfestijn hebben weten te organiseren, iedereen blij dus en ook het volgend jaar is ELBRIMALE weer van harte welkom in Het Raadhuis gaf hij aan. Leo Willemen liet de vele toehoorders nog weten dat in deze 10 jaren er in totaal 438 musici en vocalisten op de podia hebben geconcerteerd, waarmee aan de doelstelling van de Stichting ruimschoots is voldaan.

Het klonk dan ook geweldig mooi op de 8 parels van Vught, bij de 32 miniconcerten. Deze uitgelezen dag zorgde op nagenoeg alle locaties, bij diverse sessies voor volle zalen.  Het prachtig en ingetogen harp- en zangduo Angelpact in de Lambertuskerk ontroerde velen; ‘Oorverdovend’ stil was het in Huize Bergen waar het Vivezza Trio een fantastisch klassiek repertoire ten gehore bracht. Velen swingden mee op de fantastische sound van Het Vintage Swing Orchestra/Bigband Schijndel bij Van der Valk, ze deden hun naam echt eer aan. Volle bak ook op Kasteel Maurick bij het welluidende FOHkes koperkwintet; en bij de  Brabantse ensembles: Septet “De Zjoem” in NOVALIS en Dutch Show Company in Huize Elisabeth leek a.h.w. carnaval al te zijn begonnen. In Eikendonck wist het Duo EMVOICE , toetsen en zang, de toehoorders te bekoren en in het drukbezochte RAADHUIS was iedereen zeer enthousiast over het bijzondere repertoire en performance van het Trio Tsymbalova, een unieke Russisch/Argentijnse/Brabantse combinatie van viool, gitaar en bas.   

Het bestuur is dan ook trots en dik tevreden. Uit een vluchtige enquête blijkt dat zowel de musici,   de locaties, de hostesses en last but not least, de toehoorders een geweldige fijne muzikale zondagmiddag hebben beleefd. En dit geeft ons ~als bestuur~ de inspiratie om volgende jaar voor de 11e keer ELBRIMALE MUSICALE – Vught weer te organiseren, aldus de voorzitter.

ELBRIMALE Huisconcerten, ook voor 2021 afgelast

Het bestuur had besloten om de laatste persconferentie van de heren Rutte en De Jonge (23 februari j.l.)  af te wachten in de hoop dat de versoepeling van de maatregelen m.b.t. de coronacrisis ons de helpende hand zou bieden.

Helaas moeten wij vaststellen dat dit toch niet het geval is en wij hebben daarom zeer tot onze spijt moeten besluiten de ELBRIMALE huisconcerten 2021, gepland in het weekend van 16 april, ook dit jaar af te gelasten..

De handhaving van de 1,5 meter afstand, zowel voor binnen als buiten; het niet door mogen gaan van evenementen, de nodige controlemaatregelen en organisatorische randvoorwaarden maken het feitelijk ondoenlijk dit evenement doorgang te doen vinden.

Een bijkomende overweging voor het bestuur is ook dat onze huisconcerten een happening moet zijn waar iedereen ontzettend veel plezier aan beleeft; daarbij passen geen lastige handhavingsmaatregelen.  

Wij ~ het bestuur ~ vinden dit vanzelfsprekend ontzettend jammer, en zeker ook voor iedereen die had willen komen als voor de gecontracteerde musici.
.
Wie weet is er later in het jaar nog een optie; t.z.t. melden wij ons dan weer.  

Agenda openbare activiteiten/concerten 2021

De planning van de activiteiten voor het jaar 2021 zullen we vermelden als we weten wanneer die doorgang kunnen vinden.

24 oktober (middag): ELBRIMALE MUSICALE-Vught;  op 8 unieke podia concerteren musici en vocalisten;  een diversiteit aan muziek en muziekstijlen. Dit jaar is het de 10e keer, een jubileumjaar dus. Nadere info zie t.z.t. op deze website

17 november (middag): ELBRIMALE & KUNST; in samenwerking met de Kunststichting Vught koppelen we op die middag weer de muziekkunst aan de danskunst. Locatie: Orangerie van Kasteel Maurick. Nadere info zie t.z.t. op deze website