Stichting ELBRIMALE Fonds, jaar 2017, “als in de zevende hemel”; jaarverslag

Het bestuur kijkt met groot genoegen terug op het jaar 2017; boven verwachting fantastisch. Kort en krachtig samengevat: “als in de zevende hemel”; een podium is geboden aan  66 musici/ vocalisten en 25 danseressen; op 46 verschillende plaatsen.  Ook in 2017 is aan de doelstellingen van de Stichting volledig recht gedaan.

Activiteiten

ELBRIMALE Huisconcerten
4 concerten in het weekend van 21,22 en 23 april, een record aantal aanmeldingen, “nagenoeg volle bak”, en uit de vele lovende reacties van de bezoekers mag worden vastgesteld dat deze 14e keer weer in alle toonaarden genieten was van de musici: Marieke Keser, violiste en haar man Alex Geller, violoncello. Volgend jaar de 15e keer, dus op naar een bijzondere lustrumviering in april 2018 (13,14,15 april).

ELBRIMALE Tour de Kiosques
Leo Willemen, autodidact pianist en Nico Weijns, gitarist/zanger. Veel zon, veel gevulde terrassen, met ~ons nagereisde~Vughtse fans in verschillende dorpen; en er werd gedanst op de tonen van de foxtrot; 13 mei~Sint Oedenrode; 20 mei~Nuenen, 16 juli~Waalre, 22 juli~Eersel, 20 augustus~Son, 26 augustus~Vught-Marktveld, 27 augustus~Oisterwijk. Dat doen we in 2018 weer ~ voor de 5 keer.

ELBRIMALE MUSICALE – Vught 2017
De 7e editie op 15 oktober, een muzikale rondgang langs 8 unieke podia. Het Raadhuis, Kasteel Maurick, Landgoed Huize Bergen, Lambertuskerk, Language Institute Regina Coeli, Service Appartementen Eikendonck, Huize Elisabeth, WZC Theresia. Met als het thema: genieten….als in de zevende hemel………. Totaal 32 concerten met een diversiteit van muziek- en muziekstijlen en een hoog niveau. Van klassiek tot populair en alles wat er tussen zit;  een solist, duo’s,  trio’s, een kwintet en een groot orkest. Kortom, een muzikale zondagmiddag én meer dan dat: top !!!  De plannen voor de 8e keer in 2018 liggen alweer op de plank. Noteer maar alvast 14 oktober.

ELBRIMALE & KUNST, concert en dans in Kasteel Maurick
19 november. Ook dit jaar werd weer de muziekkunst aan de danskunst gekoppeld. In de sfeervolle en zonnige Orangerie van Kasteel Maurick concerteerden op zondagmiddag 19 november het fameuze Trio Tsymbalova in combinatie met de 25 danseressen van Maurick Dance Company onder leiding en choreografie van Hanneke Berkhout.
Het was een feestmiddag voor iedereen; de organiserende besturen kijken met grote tevredenheid terug op een zeer geslaagde productie en getuige het daverende applaus en de vele complimenten na afloop ( o.a. volgend jaar toch weer hè) gingen ook de toehoorders dik tevreden naar huis.

En verder:

* De Stichting ELBRIMALE Fonds bestaat in 2017  15 jaar, een 3e lustrum dus. Het ELBRIMALE logo kent twee statements t.w.: ” muziek=emotie”  en “muziek is als de wind”. Het repertoire van optredens en concerten zijn a.h.w. toepasselijk op deze twee statements gebaseerd 
*  hebben wij de ELBRIMALE Toonkunstprijs uitgereikt aan een van de finalisten van Vught Klassiek, bestaande uit een geldprijs van €  300  + een speciale Trofee. De ELBRIMALE jury kende de prijs toe aan de Georgische pianiste Ketevan Sharumashvili
* maakte onze voorzitter Leo Willemen wederom deel uit van de jury van het “Maurick Muziekconcours” dat dit jaar voor de 25 keer werd gehouden in het Forum van het Maurick College op 17 november. We konden fantastische talenten horen en zien, zowel theater, zang, muziek en dans. Voor de eerste maal hebben we aan de winnares: saxofoniste Nicole Rabou, de ELBRIMALE Aanmoedigingsprijs uitgedeeld, bestaande uit een oorkonde en een geldprijs van € 75 voor haar verdere talentontwikkeling
* was de Stichting ELBRIMALE Fonds betrokken de Gemeentelijke discussiebijeenkomsten : “Visie en uitvoering van het beleid: Erfgoed en Vrijetijdseconomie”
* verscheen onze nieuwsbrief  “ELBRIMALE Notes”  dit jaar 4  maal
* was “ELBRIMALE” wederom een aantal malen te horen op de lokale radiozender AVULO en werden haar activiteiten gemeld in de diverse lokale en regionale bladen en websites alsmede op de ELBRIMALE Facebook
* hebben we zeer tot ons genoegen overeenstemming bereikt met de verantwoordelijken van “De Petrus” om deze markante en geheel vernieuwde locatie in te zetten bij ELBRIMALE MUSICALE-Vught, dat op 14 oktober 2018 wordt gehouden
* vinden in het weekend van 13, 14 en 15 april 2018 de ELBRIMALE Huisconcerten plaats; voor de 15e keer, een 3e lustrum dus dat feestelijk zal geworden gevierd

Cijfers en meer….
* Besloten concerten e.d.. In 2017 zijn er 193 (2016: 183) besloten concerten/recitals/optredens geweest, waarvan 192 (2016: 175) uitgevoerd door autodidact pianist Leo Willemen; 6 optredens samen met andere musici/vocalisten
* Op  46 verschillende plaatsen (2016: 45); voornamelijk in zorgcentra en verpleeghuizen, maar ook voor diverse organisaties en particulieren.  Enkele bijzondere: tijdens de Nationale Gedichtendag; tijdens Koningsdag; twee herdenkingsdiensten t.g.v.  Allerzielen samen met zangeres Kelly Thomassen; een dansavond in de “Week van de beweging, tijdens een “catwalk der dieren tbv Werelddierendag; een huisconcert in Tilburg;  een kerstdiner door het Nationaal Ouderenfonds ( Van der Valk-Gilze-Rijen);  tijdens De Dag van de Mantelzorg; bij een bijzondere ouderenfeestdag in Heemskerk;  bij een zeer bijzondere kaas- en wijnproeverij; een klassiek recital: “klassiek met een twist” in Wijk en Aalburg ; tijdens de Jaarvergadering van de Kalligrafievereniging in Culemborg en de Jaarvergadering van het MKB in Vught; voor een 95 jarige in Venray; tijdens 10 kerstdiners; op 31 december met oliebollen etc. het jaar uitwuiven. Ook voor de Vereinigte Hospitiën in Trier (Duitsland) gaf Leo Willemen weer twee pianorecitals
*  In totaal kon in het verslagjaar aan  66 musici/vocalisten + 25 danseressen een podium worden geboden. (2016: resp. 86 + 16).
* Het bestuur kwam 4 maal in vergadering bijeen. Ook in 2017 mocht de Stichting een zeer bescheiden financieel overschot noteren dat weer kan worden aangewend voor de activiteiten van 2018 en volgende jaren.

2017  buiten verwachting : fantastisch
Kortom, 2017 gaat de boeken in als een boven verwachting, fantastisch jaar, waarin voor musici c.s. , muziekliefhebbers en bestuur weer volop te genieten viel “….. als in de zevende hemel”. Voor 2018 staan inmiddels alweer vele en bijzondere optredens gepland; dus op naar weer een positief muzikaal jaar.

Een reactie plaatsen